Tech Moduł Do Sterowania Siłownikami Wifi 8S

1 090,00

Opis

Tech Moduł Do Sterowania Siłownikami Wifi 8S

Tech: Regulatory i sterowniki

TECH MODUŁ DO STEROWANIA SIŁOWNIKAMI WIFI 8S Internetowy regulator – obsługa siłowników dla 8 stref grzewczych Internetowy i bezprzewodowy regulator pokojowy WiFi do obsługi siłowników elektrycznych STT-868 lub STT-869 (maksymalnie 6 szt. na strefę). Termostat grzejnikowy WiFi ma za zadanie utrzymać na stałym poziomie temperaturę w pomieszczeniach przy pomocy siłowników dla 8 różnych stref grzewczych. Funkcje realizowane przez sterownik: sterowanie max. 8 różnymi strefami przy pomocy: wbudowanego czujnika temperatury jednego czujnika przewodowego C-7p możliwość podłączenia dodatkowych bezprzewodowych czujników C-mini, C-8r lub regulatorów pokojowych R-8b lub R-8z do 8 sztuk wyjście przekaźnikowe NO/NC (np. do sterowania urządzeniem grzewczym, który załączany jest według potrzeby dogrzania pomieszczenia) do każdej strefy istnieje możliwość podłączenia do 6 szt. bezprzewodowych siłowników elektrycznych STT-868 lub STT-869 możliwość aktualizacji oprogramowania przez port USB każda ze stref może mieć przypisany swój indywidualny tryb pracy (stała temperatura, ograniczenie czasu lub 6 różnych harmonogramów pracy) obsługa bezprzewodowego czujnika zewnętrznego C-8 zr Wyposażenie sterownika: zasilacz 5V dodatkowy przewodowy czujnik temperatury C-7 p Zarządzanie systemem z poziomu aplikacji webowej www.emodul.eu Aplikacja eModul dostępna do pobrania: dla urządzeń Android z Google Play dla urządzeń iOS z Apple Store Termostat pokojowy WiFi pobiera informację o temperaturze w poszczególnych strefach, komunikując się z regulatorami pokojowymi lub czujnikami temperatury. Komunikat jest przesyłany do termostatu pokojowego WiFi za pomocą sygnału radiowego. Na tej podstawie wyznacza on potrzebę dogrzania danej strefy. Gdy wartość temperatury jest niższa od zadanej, regulator temperatury WiFi załącza styk dodatkowy, który może służyć przykładowo do zarządzania urządzeniem grzewczym. Po przeprowadzeniu procesu rejestracji w każdej strefie można także wykorzystać siłowniki zaworów STT-868 i zarządzać ich pracą korzystając z regulatora pokojowego WiFi.

celina intrastat logowanie, geoportla 2, java kurs darmowy, ingram micro e pracownik

yyyyy